אבוד הזמן היה דרוש. בינתים למדתי לנהל ולפקח.

15 באפריל

ארגון הבנק, שה״מומחים״ נרדמים עליו זה שנתים, מעסיקני עתה. גם זו לטובה![1] אבוד הזמן היה דרוש. בינתים למדתי לנהל ולפקח. ואני מקוה כי סוף־סוף מצאתי בליבונטין את המכשיר המתאים לארגון הבנק. אני כותב אליו.

מר ליבונטין החביב!

ידיעותיו על מהלך־העבודה המהיר משביעות את רצוני. יגייס נא את כל חריפותו וכשרון־המעשה אשר לו, כדי שהקולוניאלבנק יהא מושלם ומוכשר לפעולה עד חצי יולי, עד הקונגרס.

ויש לי עוד אליו ענינים גדולים להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

אם נעשה מדינה עברית חדשה, תהא זו רק מין יוון-חדשה. אך אם לא נסָגֵר בגיטו לשוני – כל העולם בידנו

23 בפברואר

לדעתו של לנדאו הזנחתי את החקלאות במדינת-היהודים. התשובה פשוטה: תהיינה לנו חברות-תוצרת חקלאיות ובעלי-תעשיה זעירים של עבודת-האדמה, שניהם יקבלו אשראי מן ה-Jewish Company.

אחר דיברנו על הלשון. להמשיך לקרוא

אולי חושב מישהו שנעמוד בפני קושי מיוחד משום שאין לנו שפה משותפת. הן אין אנו יודעים לדבר עברית איש עם רעהו

13 ביוני

הנאום לפמליא[1][2]:

[…]

אולי חושב מישהו שנעמוד בפני קושי מיוחד משום שאין לנו שפה משותפת. הן אין אנו יודעים לדבר עברית איש עם רעהו. מי מאתנו יודע עברית במידה מספיקה כדי לדרוש בשפה זו כרטיס של הרכבת? אף לא אחד. אך בכל זאת הענין פשוט מאד. להמשיך לקרוא

אין אומתנו אומה אלא באמונתה

מכאן ואילך מובאים קטעי-מחשבות, שהם כולם ענין למדינת היהודים ושאני משתמש בהם בספר-המדינה שלי: ״מדינת-היהודים״.

[…]

9 ביוני

[…]

לרעת ארץ ישראל: קרבת רוסיה ואירופה, צרות השטח, וכן האקלים, שכבר הזכרנוהו. לטובתה: האגדה האדירה.

[…]

השפה לא תשמש לנו מעצור, גם שויצריה היא מדינה מאוחדת של בני לאומים שונים.

אין אומתנו אומה אלא באמונתה. להמשיך לקרוא