גם זה יוכרע לפי עמדת הקונגרס. המצב בהיר: או עזרה, אדמיניסטרטיבית וכספית, גם תיווך אצל השולטן. או איסור התנועה

14 באוגוסט, פטרבורג

שיחתי השניה מאתמול עברה באופן נוח יותר מן הראשונה. בשעה ארבע הגעתי בכרכרתי, ולאחר שהמתנתי רגעים אחדים, שהייתי רשאי לבלותם הפעם לא בחדר־ההמתנה, כי אם באולם המועצה של המיניסטריון, הובאתי אל חדרו [של פליוה. אב"צ].

הוא קיבלני בידידות ולאחר שהודיתי לו על מכתבו, אמר: ״נתתי לו להמתין מעט למכתבי; אך לא יכולתי להוציא מתחת ידי כתב בענין חשוב כזה לפני שהרציתי על הענין לפני הוד רוממות הקיסר. ה. ר. הקיסר הוא ראש המדינה, ראש השלטון, [1]le souverain autocrate. היה גם צורך כי ההצהרה אשר חפצתי לתת לו לא תהיה של אדם זמני, לא של מיניסטר, אשר אולי לא יכירנו מחד מקומו…

״נקוה כי לא!״ העירותי באמצע.

״כי אם הצהרת הממשלה. ובכן, אני יכול להגיד לו בסוד, כי הראיתי את מכתבי לקיסר כמסקנה של הרצאתי וקיבלתי את הסכמתו לשלוח לאדוני את המכתב. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

מצבם רע כל כך, עד שאני, העני ממעש, נראה בעיניהם כמושיע

7 באוגוסט, פטרבורג

נסיעה בטלה מן הגבול, שבו בדקו אותנו בדיקה מעולה, דרך נוף ללא־נחמה, אשר נראה בעיני כערבות־קרח.

לחברים לא הודיעו על נסיעתי; אך בכל מקום שאליו הגיעה הידיעה חיכו לי: בוארשא, בוילנא. להמשיך לקרוא

לפי כוחו, לורד רוטשילד, אך קטנה היא, אולם העזרה שיביא בזה תהיה עצומה

17 ביוני, וינא

סודי ביותר

לורד רוטשילד האהוב !

היום אין לי פנאי מספיק להודיעו בפרוטרוט באיזו קומבינציה אני עוסק עכשיו. הכל יוָדע לו במועד הנכון! עתה אודיעו רק זאת, כי האישים בני־הסמך, שרצו להיות לי לעזר בענין הידוע לו, הם שוב עמי בעצה אחת.

היום בא אני בענין דוחק מאד. קבלתי ידיעות בנות־סמך מקושטא, שיש לנו תקוה רבה להמשיך לקרוא

דיברתי עם חמישה מאנשי־יק״א […] היחס היה חביב, אך הם קובעים סייגים

27 באפריל, פריז

אתמול, לפני הצהרים, דברתי עם פיליפסון מבריסל ובערב דיברתי עד חצות הלילה אצל רינך עם קלוד מונטיפיורי, אלפרד כהן ולוזדא[1]. [2]Iterum atque iterum סתרתי אותם הנמוקים באותו אופן.

נראה, שהם רוצים להסכים לפֶלוזיום, אך לא לתת שלושה מיליון לחמישה, אלא אחד לשנים. להמשיך לקרוא

אלפונז דחה בכל תוקף את ההצעה להתחבר אלינו, שכן זהו ענין מדיני […] אך לעומתו מוקסם אדמונד ר. מן התכנית

23 באפריל, לונדון

[…]

אתמול ביקרתי את רוטשילד.

הוא סיפר לי, כי כתב אל צדוק־כוהן: אם אישור התקנות, הדרוש ליק״א, יתקבל על־ידי בית־הלורדים, יואיל צדוק לכתוב אל לורד מורלי כי יק״א הולכת עם הרצל hand in glove. להמשיך לקרוא

תקותי, כי המשלחת תחזור בשלום בעוד שבועות מספר, וכעבור זמן קצר אקבל את הצ׳רטר. אלא שכבר עתה מוכרח אני להכין את הבאות

10 בפברואר

מכתב  סודי

לורד רוטשילד החביב!

שבעת חברי משלחתנו כבר נמצאים בחצי־האי סיני ועושים בחקר שטח ההתישבות. בחרתי בשביל משלחת זו מומחים מפורסמים מאנגליה, טרנסואל, בלגיה, אוסטריה, מצרים וארץ־ישראל, כן שלחתי את בא־כוחנו לקהיר לסיום המשא־ומתן בעניין הצ'רטר. להמשיך לקרוא

המשלחת יוצאת ב־29 ח. ז. […] אני לומד עתה את מפות הארץ. זהו סיום גדול לספר השלושה־עשר.

17 בינואר, לונדון

אתמול היה יום טוב.

בצהרים אצל רוטשילד. הוא אמר לי, כי קלויד מונטיפיורי איננו בלונדון (מה שנודע לי כבר מפי קול. גולדסמיד, שנסע בשבילי לסויתמפטון אל קלויד), אך טלגרף, שהוא יבוא הנה, אם נחוץ הדבר ביום שני. ״יטלגרף לו, לורד רוטשילד!״

הוא עשה זאת תיכף להמשיך לקרוא