רק חסרה לנו עד עתה האמונה בעצמנו. ביום שנאמין בעצמנו יבוא קץ מצוקתנו המוסרית

22 באוגוסט, אלט-אויסזה

שוב בא מכתב מאת לורד רוטשילד בהתנגדות ידידותית מיום 18.8, ואני עונה עליו לאמור:

לורד רוטשילד החביב!

קיבלתי בתודה את מכתבו החביב־המתנגד מיום 18 לח. ז. אין אני יכול להסכים, כי הישוב היהודי, שהייתי רוצה לכונן מוכרח להיות פעוט, חרדי ואי־ליברלי. שלוש שנים עבדתי כדי לענות על חשש זה וכדומה לו תשובה מקיפה.

תשובה זו היא בספר בשם ״אלטנוילנד״, שיופיע בעוד שבועות אחדים, ואדוני יהיה בין הראשונים אשר אשלח להם את ספרי.

אך דבר אחד רוצה אני להגיד כבר עתה. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

תפקידה של האינטליגנציה המנהלת לחבוש את הכובע ולהקדים וללכת, ואז ירוצו אחריה האחרים בהתפעלות ומסירות

16 בינואר

מכתב אל ריכרד v. שלר.

אדון נכבד מאד!

הואיל ובודאי לא נתראה בזמן הקרוב, רוצה אני — יותר מתוך יצר ההגיון — להוסיף דברי־תשובה על שתי הערותיו מאתמול.

דעתו היתה, כי עמדתם של חבריו הקטנים ממנו בבחירות האחרונות, מדברת נגד הענין. לא, היא מדברת לטובתו. הוא תמה על שלא השפיע מרחוק. אפשר להסביר דבר זה בקיצור בדרך משל. להמשיך לקרוא

15 בדצמבר, וינא

מכתב אל הדוכס הגדול :

הוד מלכותו

על כתב־ידו רב־החסד מיום 5 ח״ז הנני מביע לו את תודתי בכל יראתי הכבוד.

צריך הייתי להניח מראש, כי מצבם הנוכחי של היהודים בירושלים — לדאבוני, גם במקומות אחרים — לא יכול לעשות על הוד רוממותו הקיסר רושם לטובה. אולם מצב זה וחפצנו האדיר לשנותו, הם הם עיקרי יסודותיה של התנועה הציונית. להמשיך לקרוא

חסותה של אשכנז החזקה, הגדולה, המוסרית, המנוהלת להפליא, הנשלטת ביד תקיפה — עשויה להשפיע על אופי העם היהודי רק לטובה

ברלין, 8 באוקטובר

החסות! רבים ישמעו וינידו ראש. ואני סבור, כי הנכון הוא לקבל את ההצעה, לכשתבוא, בתודה. הרי אין בתוכנו איש הנושא בלבו חלומות של מלכות. אף אין בלבי חלומות כאלה.

חסותה של אשכנז החזקה, הגדולה, המוסרית, המנוהלת להפליא, הנשלטת ביד תקיפה — עשויה להשפיע על אופי העם היהודי רק לטובה. על־ידי כך נגיע בבת־אחת אל משטר־חוקים מתוקן, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. שלטונו העליון של ״השער״, וגם חסותה של אשכנז, ישמשו עמודי־משפט מספיקים. השאלה היא רק להמשיך לקרוא

לא המטרה היא לו העיקר, כי אם ההליכה. חינוך על־ידי המסעות.

26 במרץ

[…]

קלנר, החביב והטוב שבידידי, אשר ביקוריו הם לי נקודות־אורה בכל התרגזויותי, סיפר לי זה מקרוב זכרון מימי נעוריו ב״חדר״. הוא חלם בשעה שלמדו בחומש את הפרשה של שירת משה (שמות, פרשה ט״ו).

אני קראתי מיד בפרשה זו ולבי רָגשׁ בקרבי. פתאום בקעה בי המחשבה לכתוב דרמה מקראית, "משה".

התנאים במצרים, המלחמה כלפי פנים וכלפי חוץ, היציאה, המדבר, מות משה. אני רואה אותו כאדם גדול, רב־חיות, שׂגיא־כוח ורב-הומור. להמשיך לקרוא

עדיין אין אני אומר: נלך – אני רק אומר: הנוער, חזק ואמץ!

21 ביולי

אתמול עוד דיברתי עם נורדאו ועם בֶּר והודעתי להם את תשובתי על טענותיו של רוטשילד: כבר עכשיו הרי הבעיה היא בעית ארגון המונים. אנשינו יהיו מאורגנים כבר בשעת היציאה, ולא רק בשעת הכניסה. שום איש לא יהא רשאי להיכנס בלי תעודות־יציאה.

[…]

לאחר הצהרים דיברתי באולם־האגודה של הסטודנטים היהודים מרוסיה להמשיך לקרוא

תקותנו היא שעניננו יהיה למקור ברכה לאנשים רבים ולא רק ליהודים בלבד

26 באפריל, וינא

[…]

מכתב אל הדוכס הגדול בבדן.

הוד מלכותו!

בשובי הביתה מרגיש אני צורך להביע מתוך יראת כבוד את תודתי על קבלת הפנים הטובה בקרלסרוהי.

[…] אני מבקש את הוד מלכותו להרשות לי להסביר נקודות אחדות במפורש יותר מכפי שהסברתי אותן בעל־פה.

אמנם להמשיך לקרוא