הקונגרס עבר באופן חלק. שוב הושג מצב־רוח טוב — אשר יפוג שנית במרוצת הימים

21 באוגוסט, חזרה מבזל

בתא־הרכבת מאחורי זלצבורג.

הקונגרס עבר באופן חלק. שוב הושג מצב־רוח טוב — אשר יפוג שנית במרוצת הימים. העבודה תוקל להבא ע״י הלואה סודית על חשבון השקלים הבאים. שליט הטוב מריגא, ברבש, ד״ר כצנלסון וזכס, הבטיחו כל אחד 5000 גולדין — רוצים לאסוף עוד יותר, כדי שאוכל לעשות צעדים בתורכיה ולהבטיח לאדון נ… בקשיש במישרים. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

הקונגרס השלישי! הרשמים שלי: ביום הראשון השתעממתי עד מאד במושב־הנשיא שלי

17 באוגוסט, בזל

הקונגרס השלישי!

הרשמים שלי: ביום הראשון השתעממתי עד מאד במושב־הנשיא שלי; ביום השני רגזתי.

גסטר בא ועשה תעמולה נגדי במסדרונות ובועדות: הקרע שבינינו לא יתאחה! להמשיך לקרוא