צירי הקונגרס […] אין הם מבינים מאומה. הם מגזימים בערכם של דברים פעוטים ומקטינים את ערכם של דברים גדולים. אך די שאני יודע את הדבר לאשורו

5 בינואר, 1902

בתא־הרכבת מחוץ לויניציה, בדרך הביתה לוינא. הקונגרס החמישי.

תמורות העתים וכן השינוי אשר חל בי מתגלים בזה, שרק היום אני כותב את רשמי הקונגרס.

מערב בואי, 25.12, עד רגע צאתי, אור ליום ראשון לינואר, עברתי מויכוח לויכוח. ישיבות מעשר בבוקר עד 4 לפנות בוקר. בהפסקות היה עלי לפשר בין המריבים, להפיג עלבונות וכו'.

בבוקר יום הראשון של הקונגרס שלחתי את המברק אל השולטן ובערב יום השני באה התשובה. עד אז רעדתי. עד אז היה יכול להכחיש גם את התחלת הקשרים שבינינו. אך הוא מילא את כל חפצי. במברק זה שיצא מהמשרד הטלגרפי בבזל אושרה עמדתי והובאה בסדר.

שוב יצאתי מכלל סכנה. מאז שקטתי. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

ערכתי את נאומי לקונגרס — יותר רקוד על גבי ביצים מאשר עד הנה

19 בדצמבר, וינא

ערכתי את נאומי לקונגרס — יותר רקוד על גבי ביצים מאשר עד הנה — ועלי למנוע מראש את הפעולה־שכנגד שנאומי עלול לעורר בקושטא. מוכרח אני לדרוש מאת השולטן דברי עידוד, כדי שבמקרה הרע ביותר יסרב. באופיו החלש לא יוכל לענות על מכתב חביב בהכחשה מעליבה.

ממזרח ומערב באות בשורות־משבר מאת שרי־הצבא שלי

5 במאי

היום הוא לי יום רע של חולשה. ממזרח ומערב באות בשורות־משבר מאת שרי־הצבא שלי.

הרוסים מתלוננים ואינם רוצים עוד בקונגרס חסר־תוכן כקונגרס שנתכנס אשתקד בלונדון. אין הם רוצים לנסוע ללונדון. קונגרס באחרית הסתיו בבזל יאסוף לכל היותר 80 צירים וישמש הוכחה לירידת התנועה. אך בלי קונגרס אין שקל ואין אמצעי־משק.

כמשבר מציין גם די־האז את המצב באנגליה.

פרשת הבנק עדיין לא באה לסיומה. להמשיך לקרוא

הם מבזבזים את הזמן באסיפת יק״א ובשאלת הפועלים בארץ־ישראל, במקום לעבוד למען הקונגרס והבנק

25 באפריל

אוסישקין, ברנשטין־כהן וכו', שהזמנתי אותם הנה ליום 5 במאי, כדי להוכיח להם את ההכרח לערוך את הקונגרס ביולי בלונדון, רוצים להגיע לכאן רק ביום 16 במאי ואת הקונגרס רוצים הם לכנס לא באותו מועד ולא בלונדון, כי אם באוקטובר ובמקום אחר. הקשיים האלה מיגעים אותי. להמשיך לקרוא