הנני עומד במשא־ומתן שהתקדם מאד בנוגע להתישבות יהודית באפריקה. לפני בואי לידי גמר חפצתי לפנות שוב למקום שהנני קשור בו בעבותות אהדה יתרה

11 בפברואר, וינא

[…]

Sire,

הנני מתכבד להגיש לרגלי כס־מלכותו בתנאים הקשים של שעה זו הצעה חדשה. אפשר שה. ר. יהיה זקוק בקרוב לכל המסורים לו, ואם איקָרא אני וידידי לשרת אותו — לא נבושש לבוא.

יש עוד טעם אחד, המניעני עתה לפעולה. מצבם של יהודינו האומללים הורע בארצות שונות עד לבלתי נשוא, והגיעו הדברים לידי כך שאנו מוכרחים למצוא להם מקלט ויהי מה. לכך נכנס הועד הציוני, שאני עומד בראשו, במשא־ומתן עם ממשלה שיש בידה קרקעות מספיקים באפריקה. משא־ומתן זה הוא רציני מאד, וגם התקדם הרבה. אולם בשעה האחרונה הנני שב שנית למקום אשר אליו תקראני נאמנותי העמוקה לאישיותו הנעלה של ה.ר.הש. ויחסי־הידידות השוררים זה מאות שנים בין העם התורכי והאומה היהודית. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

ה. ר. קיבל את דו״ח ראש הוזירים ועלי לבוא מחר אחרי הסלמליק להיפרד ולמחרת בערב אוכל לנסוע מפה

31 ביולי, לעת־ערב

בסירה שלי קונסטנטינוס, בהפליגי לפני בשיקטש, בשעת דמדומי־ערב נפלאים.

זו היתה ההכרעה היום, קצרה וחריפה כמו מערכה אחרונה. בהגיעי בצהרים לפני בשיקטש, שלחתי מיד על־ידי וֶליש את מכתבי אל השולטן.

[…]

מיד צוה איברהים לקרוא לעריף בי ושלח את מכתבי אל ה. ר.

לא נאלצתי להזיע זמן רב יותר מדי, ולהביט כשבוי אל חלקת הרקיע ואל מעט העלים ואל קרן־זוית הלבנה של הקיוסק. במהרה חזר עדיף מאת ה. ר. ובפניו כעין ארשת קפאון אכזרי. להמשיך לקרוא

השולטן דורש בואי בדחיפות

21 ביולי, אלט־אויסזה

חליפת־מברקים סוערת זה יומיים.

השולטן דורש בואי בדחיפות.

מחר אסע שמה יחד עם וולפסון. נראה וניווכח!

אנו יכולים ליסד אוניברסיטה יהודית בממלכת ה. ר. הש. דרך משל, בירושלים.

3 במאי, וינא

מכתב אל השולטן. הוד רוממות!

חנני מתכבד להגיש לפני רום חכמתו של ה. ר. הש. את ההצעה הבאה.

דומַני שיש לראות קושי ממשלתי מסוים בעובדה, שצעירי תורכיה בצאתם למדינות זרות ללימוד בבתי־ספר גבוהים מושפעים לפעמים על־ידי דוגמאות רעות, ומקבלים ללא התנגדות את האידיאות המהפכניות.

הקושי לובש איפוא צורה כזאת: או שיש למנוע מהם את הלימודים המדעיים הגבוהים — או שיש להעמידם בפני כל הסכנות של הפיתויים המדיניים.

ובכל-זאת אפשר למצוא מוצא, ואני מרשה לעצמי להגיש בענוה הצעה להערכת ה. ר. הש. להמשיך לקרוא

עם מושל כזה אני נושא ונותן

11 במרץ, וינא

[…]

ומבירי סיפר לי בשבת איך נפטר פעם אחת השולטן מוזיר. את שם הוזיר הזה שכחתי. כמדומני, זה היה וזיר־ההשכלה. הוא בא יחד עם ראש הוזירים אל השולטן. בראשונה הרצה ראש הוזירים. אחריו היה צריך הוזיר להרצות. הוא תחב את ידו לתוך הכיס הפנימי של מעילו, כדי להוציא משם את ניירותיו. אותה שעה קרא השולטן בקול לעזרה: "הוא רוצה לרצוח אותי, הוא חפץ להוציא אקדח". להמשיך לקרוא

אין אני חושב את הרשיון הזה […] למספיק כדי לחולל תנועה בעולם הישראלי הכללי […] אך אפשר לנסות ולראות איך יפול דבר

21 בפברואר, וינא

מכתב אל השולטן. הוד רוממות!

הנני מתכבד להגיש ברוב כבוד ויקר לעיונו של ה. ר. הש. את המחשבות האלה.

אם אי־אפשר להוציא לפועל בבת־אחת את כל תכנית רשיון ההגירה מצד ה.ר.הש. ואת השירותים הכספיים מצדנו — אולי יש דרך להתחיל לפחות בהגשמת התכנית.

בהעמיקי חשוב הנני סובר כי מצאתי מוצא. להמשיך לקרוא

אתה מציע לנו עסקים שאין אנו דורשים ואין אתה מביא מה שאנו רוצים, היינו את החברה להתישבות

19 בפברואר, בתא־הרכבת בין פיטשטי ובין ?

[…]

השולטן ציוה להגיד לי, כי אפילו רצה, לא היה יכול להרשות לי את ההגירה בלי־הגבלה בהנהלת החברה להתישבות שלי.

הוא מוכרח לחשוש, כי להצעה כזאת לא רק לא ישיג את הסכמת רוב אנשיו, אלא גם לא את הסכמת המיעוט.

איזט העיר בהיתול, כי טעות היא לחשוב, שמושל אבסולוטי יכול לעשות כטוב בעיניו. להמשיך לקרוא