דלות הפלחים בצדי הדרך אין לתאר. אני מקבל עלי לשים אל לבי גם את מצב הפלחים, אם אגיע פעם לכוח שלטון.

29 במרץ, קהיר

העורך־דין קרטון די Wiart ביקר אצלי. נתתי לו הוראות. רוצים אנו לותר על המלה צ׳רטר, אך לא על הענין.

דומני, שהבין.

הזכרתי לו את אמרתו של טלירַן[1], כאשר נפוליון נועץ אתו ואת [2]Sieyès על אודות קונסטיטוציה. ״הקונסטיטוציה צריכה להיות קצרה ו…״ אמר Sieyès.

״ומעורפלת״, הוסיף טלירן. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

הכרתי גם את ד״ר פרנץ אופנהימר, בעל אגודות־השתוף, וגם הוא מצא חן בעיני מאד.

14 במאי, וינא

הקיסר ציוה לכתוב לי על־ידי הופמרשל אוילנבורג, שלדאבונו הוא מוכרח לנסוע לשטרסבורג.

בילוב מסר את כרטיסו במלון שלי.

דברתי עם מנהל הדויטשה בנק, שעל־ידיו היינו רוצים לקנות את דויטשה פלישתינא בנק. אנו מתחילים להיכנס לתוך חוגים כספיים רציניים יותר, אלא שעדיין אנו מגוחכים מעט.

הכרתי את הפרמיר לויטננט שהסתלק מן הצבא, סעיד ריטה, נכד השולטן מזנזיבר, כיום פקיד הדויטשה בנק. הוא מצא חן בעיניי בתכניתו לנטוע צמר־גפן בארם־נהרים. אני אקבל אותו. להמשיך לקרוא

וכך נתבלט בבהירות מפליאה הניגוד שבין אדירי הבנקים, העויינים אותי זה שנים בשל ציונותי, ובין קבוצה זו של בעלי־תעשיה הפונים אלי

12 בינואר

[…]

אחר כך שב אויארספרג ואנו הלכנו. מחמת המסיבות לא היה נעים לי, כי יראוני ברחוב הולך יחד עם האדון הגדול הזה.

הלכנו אל ביתו החדש והנהדר של שלר בוִילדבְּרֶטמַרקט. עלינו במעלית. בחדד־ההתיעצות כבר חיכו שלר וקרופ. שלר גבוה, עבה צהוב, צעיר — בן 29, כפי שנתברר אחר־כך. קרופ — בשנות הארבעים. רענן, עליז, אמיץ, טיפוס טוב של בעל־תעשיה. קרופ פתח בויכוח להמשיך לקרוא

זה הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות. ביטוח יהודי הדדי מפני פרעות

20 בסטפמבר, וינא

השתלט עלי רעיון הביטוח מפני פרעות, שחפצתי להסבירו בלונדון, והתנגדות המנהיגים מנעתני מעשות זאת.

אתמול חזרתי עליו בועד הפועל. זה הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות. ביטוח יהודי הדדי מפני פרעות. קרבנות־פרעות מובטחים מקבלים סכום מינימלי להגירה. להמשיך לקרוא

את המוּטוּאַליזם יש להנהיג בכל התחומים. בין הקפיטליזם והקולקטיביזם נראה לי המוּטוּאַליזם כדרך־הבינים

21 ביוני, פריז

אתמול לפני הצהרים, הלכתי על פני Cambon הישנה לגן-Tuilerien, מקום תערוכת המכוניות. המכוניות כאילו נוצרו למעננו. מרצפות־אספלט תהיינה לנו, אנו נמעיט בפסי־ברזל, וננהיג מלכתחילה צורות־תנועה חדשות.

כאשר יצאתי במחשבות כאלה מן התערוכה אל הגן, מצאתי את עצמי לפתע במגרש המוקף פסלים מיתולוגיים, במקום שחלמתי לפני ארבע שנים, בדיוק בזמן הזה, על "מדינת־היהודים" וכאילו עוררתני השראת המקום, חזרו ועלו במוחי, שנהיה מאז מרושל יותר, תכניות לתיקון החברה. להמשיך לקרוא

הרי הפתרון לבעית העתונות: החותם כבעל־מניה או כחבריי שותף של העתון

27 במאי

[…]

עכשיו אני מתרכז ביצירת הבטאון הפובליציסטי, שבו אני עסוק זה ימים ושנים. ענין הכסף הוא הקושי. 500.000 הכרחיים, בהשתתפות של 50.000 מצד כל אחד. בשביל רוזנבוים עיבדתי תזכיר. החידוש שבדבר הוא היסוד החברתי־השיתופי שלאחר־כך להמשיך לקרוא

אם גם אין לנו בוץ־הנילוס בארץ־ישראל, הנה צפונות אלף אפשרויות גם בקרקע זו

8 בנובמבר, בלב ים, אחרי ניאפול

בספינה "רגִינָה מרגריטה״.

אנו שטים צפונה, הביתה. מצרים הנהדרה היתה בשבילי מלאה הפתעות משמחות. כאן רואים, מה ניתן בחריצות ובמרץ לעשות אפילו בארץ לוהטת כאש. להמשיך לקרוא