אם לא יכולנו להיות תמימי־דעים בפילוסופיה של ההיסטוריה, הנה בענינים מעשיים באנו לידי הסכם

2 במאי, וינא

שלשום, ב־30 באפריל, היתה לי שיחה גדולה ואולי הרת־תוצאות עם גולוחובסקי[1].

רק היום הגעתי לידי רשימת הדברים, כי מיד אחרי השיחה היה לי קונסוליום של רופאים, ואני נשלח בגלל מחלת־לבי למשך ששה שבועות לפרנצנסבד.

זה זמן רב חשתי עיפות, אך לא חדלתי מלפעול.

גולוחובסקי — זקן־צדעים שׂב, דיפלומטי למחצה ופיננסי למחצה, ועינים של תכלת עמוקה — עשה עלי רושם טוב יותר מכפי שצפיתי.

הוא ידע את עניננו, ידיעה שטחית ודיבר עליו בפרטות. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

גם זה יוכרע לפי עמדת הקונגרס. המצב בהיר: או עזרה, אדמיניסטרטיבית וכספית, גם תיווך אצל השולטן. או איסור התנועה

14 באוגוסט, פטרבורג

שיחתי השניה מאתמול עברה באופן נוח יותר מן הראשונה. בשעה ארבע הגעתי בכרכרתי, ולאחר שהמתנתי רגעים אחדים, שהייתי רשאי לבלותם הפעם לא בחדר־ההמתנה, כי אם באולם המועצה של המיניסטריון, הובאתי אל חדרו [של פליוה. אב"צ].

הוא קיבלני בידידות ולאחר שהודיתי לו על מכתבו, אמר: ״נתתי לו להמתין מעט למכתבי; אך לא יכולתי להוציא מתחת ידי כתב בענין חשוב כזה לפני שהרציתי על הענין לפני הוד רוממות הקיסר. ה. ר. הקיסר הוא ראש המדינה, ראש השלטון, [1]le souverain autocrate. היה גם צורך כי ההצהרה אשר חפצתי לתת לו לא תהיה של אדם זמני, לא של מיניסטר, אשר אולי לא יכירנו מחד מקומו…

״נקוה כי לא!״ העירותי באמצע.

״כי אם הצהרת הממשלה. ובכן, אני יכול להגיד לו בסוד, כי הראיתי את מכתבי לקיסר כמסקנה של הרצאתי וקיבלתי את הסכמתו לשלוח לאדוני את המכתב. להמשיך לקרוא

אלפונז דחה בכל תוקף את ההצעה להתחבר אלינו, שכן זהו ענין מדיני […] אך לעומתו מוקסם אדמונד ר. מן התכנית

23 באפריל, לונדון

[…]

אתמול ביקרתי את רוטשילד.

הוא סיפר לי, כי כתב אל צדוק־כוהן: אם אישור התקנות, הדרוש ליק״א, יתקבל על־ידי בית־הלורדים, יואיל צדוק לכתוב אל לורד מורלי כי יק״א הולכת עם הרצל hand in glove. להמשיך לקרוא

תקותי, כי המשלחת תחזור בשלום בעוד שבועות מספר, וכעבור זמן קצר אקבל את הצ׳רטר. אלא שכבר עתה מוכרח אני להכין את הבאות

10 בפברואר

מכתב  סודי

לורד רוטשילד החביב!

שבעת חברי משלחתנו כבר נמצאים בחצי־האי סיני ועושים בחקר שטח ההתישבות. בחרתי בשביל משלחת זו מומחים מפורסמים מאנגליה, טרנסואל, בלגיה, אוסטריה, מצרים וארץ־ישראל, כן שלחתי את בא־כוחנו לקהיר לסיום המשא־ומתן בעניין הצ'רטר. להמשיך לקרוא

אתמול שוב התקפת אנמית־המוח. בהתקפה כזו אסיים פעם את חיי

5 ביוני, פריז

אתמול שוב התקפת אנמית־המוח. בהתקפה כזו אסיים פעם את חיי. נמצאתי בנסיעת־טיול בתוך Bois והתעלפתי בכרכרה. בתהילה שכבתי על שני כסאות בסבך־האילנות, ואחר כך נסעתי הביתה בהכרה פחותה מאד. היום הוטב לי. אך עצבי נחלשו. הפטפוטים הריקים כל אחר הצהרים בפגישות אצל נורדאו— כשל כוח הסבל. נורדאו מתאר לי בכשרון ציורי את כל הצרות הצפויות לי. להמשיך לקרוא

אני רוצה לפתוח במערכה נגד האנשים האלה בהיקף גדול ביותר […] מן ההכרח להקים כנגדם קבוצה אחרת של בעלי־ממון

2 ביוני, פריז

אתמול פגישה עם צדוק־כהן בבית נורדאו; היה גם מרמורק.

אחד כך ערכנו שלשתנו פרוטוקול ושלחנוהו אל צדוק.

צדוק יעץ שלא נפנה אל יק״א, כי עדיין אי אפשר להגיע אליה, אלא אל אדמונד רוטשילד. הודעתי שהנני מוכן ללכת אל אדמונד רוטשילד, אם הוא יזמינני ויבטיח לשמור את הדברים בסוד. אך צריך לזכור, כי ההצעה לא יצאה ממני כי אם מאת צדוק.

נורדאו וצדוק התקוטטו, נורדאו פגע הראשון בכבודו. הצלחתי להשיב את השלום.

התוצאה—אפס. צדוק כותב היום כי אדמונד מסרב. להמשיך לקרוא

יש אידיאות שאין להמלט מהן. מתחייבים בין אם אומרים הן, בין אם אומרים לאו, ובין אם אין אומרים ולא כלום

לונדון 13 בפברואר

[…]

רוטשילד סירב להיוועד עמי לשיחה. זנגויל, שהוא חביב עתה עד מאד וגם נעשה ציוני גמור, ערך אתמול פגישה ביני וביו קרובתו של ר. הגברת בטרזי. ישישה נחמדת, טובת־לב, חביבה, עדינה. הסברתי לה הכל. נשאתי לפניה את הנאום הישן שלי אל הרוטשילדים. היא נתפסה לרעיוננו, ומיד הלכה אל גברת ר. היום עתידה להיערך פגישה בינינו אצל גברת בטרזי.

אך בצהרים בא מברק מאת זנגויל: להמשיך לקרוא