מי שצבר הון רב ביושר, מוכרח להיות אדם מוכשר מאד, ספסר נבון, ממציא מעשי, אדם חרוץ ויודע-חסכון – כל אלה הן תכונות, המסגלות יפה להנהגת-מדינה.

10 ביולי

להנהלת ענינים מדיניים יצלחו ביותר סוחרים. אבל מעטים הם המתעשרים – ועשירותם של סוחרים היא חירותם – מבלי להתגאל.

כדי למשכם בכל-זאת אל הפוליטיקה, יש לכונן איזה מין ביקורת על דרך עשית-רכושם, שהם ידרשו אותה מרצון עצמם. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

לא נסבול איפוא גם במדינת היהודים את עשרכם המפחיד שביכלתו להחניק את חירותנו הכלכלית והמדינית.

13 ביוני

הנאום לפמליא[1][2]:

[…]

. מסירת עסק-הממון לרשות המדינה היא הכרחית לנו בזמן הראשון מטעמים של חינוך העם. אין מעתה שולחנים[3], לא גדולים ולא קטנים. בעלי הרכוש ישקיעו אותו בחריפות שכלם בעסקים אחרים. הקטנים שבהם, שהם בעצם מלוי-ברבית ומתווכים לשחקני-המזל, מוטב שיקבלו משרות-פקידות בממשלה. כאן הם נמצאים במשטר בריא של משמעת, ואמנם אינם פקידי מיניסטריון אלא מקומם בתוך סוכנויות, כמו קופות-חסכון על יד הדואר וכדומה.

אתם, רבותי, יודעים היטב, כי עסק-הממון בבעלות המדינה אינו שטות. הן ידוע איפה עושות המדינות כבר כיום עסקי-ממון גלויים עם עצמן (קופות חסכון) או נסתרים, כגון שהן שותפות חשאיות לבנק-השטרות.

אך אפילו לא היו הדוגמאות האלה – מה הוא העסק שלכם החובק רחבי תבל? להמשיך לקרוא

אנו סוגרים את הבורסאות מיד לאחר היבנותן! […] כל סחר-הממון נעשה קנין המדינה […] הננו מנהלים את האשראי המדיני שלנו בלי להיות תלויים באנשים פרטיים

13 ביוני

הנאום לפמליא[1][2]:

[…]

ומסחר הממון? זוהי, כנראה, אחת השאלות העיקריות. הננו כעת, לדאבוננו, עם של אנשי בורסה. נמצא שכל אנשינו יסתערו על הבורסה? ומשום כך אולי לא ניתן כלל מקום בתוכנו למוסד-הבורסה שהוא רב-תועלת ואי אפשר בלעדיו? אתם צוחקים לי. סבלנות, רבותי!

ראשית, אין אני מאמין כלל בתאות-הבורסה של אנשינו. לעתים תכופות התבוננתי ברגש של רחמים במצבם של הבורסאים הזעירים. נדמה לי שהללו היו בוחרים בכל דבר ובלבד שיוכלו להיפטר מן הבורסה. להמשיך לקרוא

גם מעמי התרבות למדנו, וביחוד את הסבלנות.

מכאן ואילך מובאים קטעי-מחשבות, שהם כולם ענין למדינת היהודים ושאני משתמש בהם בספר-המדינה שלי: ״מדינת-היהודים״. […]

16 ביוני

[…]

גם מעמי התרבות למדנו, וביחוד את הסבלנות.

כי אמנם היה להם הרצון להעניק לנו שיווי-זכויות. אך דבר זה היה מן הנמנע במקומות מושבותינו הישנים. להמשיך לקרוא

רק העצלים רוצים בחופש המשחק, ועלינו להתגבר עליהם, שאם לאו – ניפול שוב ונתפזר שוב, להַוָתנוּ, בין הגויים

מכאן ואילך מובאים קטעי-מחשבות, שהם כולם ענין למדינת היהודים ושאני משתמש בהם בספר-המדינה שלי: ״מדינת-היהודים״.

[…]

9 ביוני

[…]

כשנהיה שם, יתקוממו היוצאים במחולות מסביב לעגל-הזהב על שאני מרחיקם מן הבורסה.

אני אצוה לפזר אותם ברחוב ואגיד בבית-הנבחרים:

זה היה טוב בהיותנו בגולה. כיום חובות החירות מוטלות עלינו. עלינו להיות עם של ממציאים, אנשי-צבא, אמנים, מלומדים, סוחרים ישרים, פועלים מתקדמים וכו'. להמשיך לקרוא

מונופולין של בורסאות בידי המדינה – זהו עתה בעיני פתרון גאוני

מכאן ואילך מובאים קטעי-מחשבות, שהם כולם ענין למדינת היהודים ושאני משתמש בהם בספר-המדינה שלי: ״מדינת-היהודים״.

[…]

9 ביוני

[…]

ביסוד הבורסאות נוהגים בתחילה למסור את הסרסוריות במכירה פומבית.

ואולם כבר בשנה הראשונה, מי שיעשה מעשים אשר החוק יאסור אותם אח״כ, יאבד את זכותו (ודבר זה יש להודיעו מראש). להמשיך לקרוא