בתנאים אלה גמרתי בלבי כי אסע בעצמי לקהיר, אף על פי שקשה לי הדבר מאד

16 במרץ, וינא

גרינברג פה. הוא אינו יכול לתת לי בעל־פה הסברים טובים יותר. הרושם שלי הוא, שהוא רצה לסלק אותי ולקבל את כל הענין לידיו שלו. הוא שב ישר ללונדון, משום שגם בקהיר וגם בלונדון לא רצה להראות כאילו עליו לשאול את פי ולשמוע דעתי. הוא רצה לדבר רק עם רוטשילד. אך אני הרגשתי בזה, ועל־ידי האיסור שאסרתי עליו בשני מברקים (בלי להודיע מאומה לרוטשילד) הכרחתיו להישמע לי או למרוד בגלוי. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

מצב הדברים הוא כלהלן, בחצי האי סיני מסובכים הדברים באופן נוח לנו

3 במרץ

אני עומד עתה לפני מצב חדשי אם אפשר להימנע מזה — לא אוסיף לשלוח את גרינברג לקהיר. עתה מתאים גולדסמיד, הוא בכלל דיפלומט יותר משהנו איש־צבא.

אך מצב הדברים הוא כלהלן, בחצי האי סיני מסובכים הדברים באופן נוח לנו. עלי להפריד בין בעלות, כוח וזכות. להמשיך לקרוא

העסיק אותי רעיון העיר הפאֶלוּזינית־סירבונית. הייתי סבור כי בייסוד עיר יש ללכת במידת האפשר בעיקבות יישוב ישן, מתוך סיבות אקלימיות־מאטאורולוגיות

2 במרץ

[…]

אתמול תקרית קטנה עם פרופ' קאֶלנאֶר. אני מחבב אותו מכבר. עתה, לפני שהגיע הדיךוחשבון של גרינברג, אשר צמצם את תקוותינו במידה כה רבה, העסיק אותי רעיון העיר הפאֶלוּזינית[1]־סירבונית. הייתי סבור כי בייסוד עיר יש ללכת במידת האפשר בעיקבות יישוב ישן, מתוך סיבות אקלימיות־מאטאורולוגיות. עיר משמעה עריכת שכבות של נסיונות ושל תצפיות ברוח ובמזג האוויר, במשך. עשרות ומאות שנים. להמשיך לקרוא

ה״תעודה״ היא מכתב שאינו אומר כמעט כלום

2 במרץ

היום הגיעו הדין־וחשבון של גרינברג וה״תעודה״. הדין־וחשבון הוא מלאכה מצוינת של ממונה שאינו נאמן כל צרכו. מתוך השתדלותו המתמיהה של גרינברג ללכת סחור־סחור מוינא כבר הסקתי את המסקנה, שאין הוא יכול להביט הישר בעיני. הרגשה מוקדמת זו ניזונה מן המברקים שלו, שהם ארוכים מאד ודלי־התוכן. מיום החמישי בבוקר היה באירופה ורק היום, יום הששי, יודע אני את מעמד הדברים. להמשיך לקרוא

במברק זה עושה רושם בלתי נעים הנוסח הסתום. למי נתונה ״התעודה״? לי, לבנק, לגרינברג או למי ?

26 בפברואר, בלילה

הערב בא המברק המוזר הבא מגרינברג מברינדיזי:

התעודה מסכימה למסור טריטוריה ל-Leith to Check (החברה היהודית המזרחית) על פי הדין־וחשבון של Rabbis וליסד על הקרקעות האלה מוניציפליות. השני היה הברירה בדבר Jam (צ׳רטר). אראה את סנדרסון כדי שהוא יואיל לעשות (refrecutation) אל כולן (ברור, כוהן) לטובתנו. אני חושב לטוב ביותר שאם הוא לא יוכל לצאת את וינא אבוא אליו אחרי ראותי את סנדרסון בשבוע הקרוב. יטלגרף אלי ציוני מה רצונו. להמשיך לקרוא

מברק מאת גרינברג: מזל טוב! התעודה נתקבלה החתימה של הממשלה המצרית כשורה. משביעה רצון מאד.

23 בפברואר, וינא

אמש בשעה מאוחרת בא המברק הבא מאת גרינברג:

מזל טוב! התעודה נתקבלה החתימה של הממשלה המצרית כשורה. משביעה רצון מאד. פרטים אחרים אשלח במהירות האפשרית על־ידי הטלגרף מבדינדיזי. אסע מחר בבוקר.

אם אני מבין מברק זה לאשורו, קיבל מכתב־זכיון ולא צ'רטר. עלי להאריך רוח עוד ארבעה ימים לפחות. [1]Mais déjà mon imagination a brodé.

בנדודי־שינה לפנות בוקר ערכתי תכניות. להמשיך לקרוא

הנני עומד במשא־ומתן שהתקדם מאד בנוגע להתישבות יהודית באפריקה. לפני בואי לידי גמר חפצתי לפנות שוב למקום שהנני קשור בו בעבותות אהדה יתרה

11 בפברואר, וינא

[…]

Sire,

הנני מתכבד להגיש לרגלי כס־מלכותו בתנאים הקשים של שעה זו הצעה חדשה. אפשר שה. ר. יהיה זקוק בקרוב לכל המסורים לו, ואם איקָרא אני וידידי לשרת אותו — לא נבושש לבוא.

יש עוד טעם אחד, המניעני עתה לפעולה. מצבם של יהודינו האומללים הורע בארצות שונות עד לבלתי נשוא, והגיעו הדברים לידי כך שאנו מוכרחים למצוא להם מקלט ויהי מה. לכך נכנס הועד הציוני, שאני עומד בראשו, במשא־ומתן עם ממשלה שיש בידה קרקעות מספיקים באפריקה. משא־ומתן זה הוא רציני מאד, וגם התקדם הרבה. אולם בשעה האחרונה הנני שב שנית למקום אשר אליו תקראני נאמנותי העמוקה לאישיותו הנעלה של ה.ר.הש. ויחסי־הידידות השוררים זה מאות שנים בין העם התורכי והאומה היהודית. להמשיך לקרוא