בדרך אתחיל בספר חדש. מה יהיה תכנו?

פה אסיים את הספר הזה, הואיל ואיני יכול לקחתו אתי אל מדינת שודד־הדואר.

בדרך אתחיל בספר חדש.

מה יהיה תכנו?

בחג הפפינגסטן תימלאנה שש שנים — לא, ממש ששים שנה! — מיום שהקמתי את התנועה הציונית.

מודעות פרסומת

המגפה בקושטא גורמת לי דאגה פחות מן העובדה, כי אני מפקיד עצמי ברשותו של שולטן מטורף, שזה עתה שדד את משרדי הדואר האירופיים

8 במאי, לעת ערב

בתחנת Staatsbahn חיכו לי קוקש ומרמורק.

עם קוקש נסעתי העירה. בדרך סיפרתי לו הכל, והוא עורר את השאלה, אם אנו רשאים להשתמש, על יסוד סיכויים קלושים כאלה בסכום של 3000 ל. העומד לרשותנו להשגת ראיון. עניתי כי הועד הפועל צריך להחליט על כך עוד היום, כלומר, שאני אעזוב את כל הענין, אם לא תתקבל החלטה פה אחד.

[…]

לעת ערב היו חברי הועד הפועל בדירתי, השרויה דוקא עכשיו בערבוביה נוראה של ימי־עקירה. בעוד שלושה ימים עלינו לעבור אל הדירה החדשה, ואני אנוס לנסוע ולהניח לאשתי את הדאגות הגדולות־הקטנות האלה.

בישיבת הועד הפועל בעלית ביתי קבעתי עם האדונים את כל ההוראות, שחשבתי עליהן זה כמה חדשים.

פקודות במעטפות חתומות בחותמת נמסרות לידי אלכם, Cowen, כצנלסון, ויש לפתוח אותן רק אחרי אות טלגרפי מאת קוקש. ברנשטין־כהן מוזמן מפריז הנה ללא שום הסבר מפורט. נקבע צופן למבדקים ולהוראות.

אחר כך בא המזכיר רַיך, שנתן את דברת־הכבוד שלו וגלינו לו כמה דברים.

וולפסון טלגרף, שרק בקושי יוכל לנסוע, ושאל אם נסיעתו הכרחית. הייתי עונה לו, כי ישקוט על שמריו. אך נסיעתו אתי יכולה להועיל לביסוס הבנק, ולכן עליו לנסוע. דרשתי ממנו שוב לבוא במברק של זירוז.

אחר כך עזרתי להשכיב את ילדי היקרים, אשר בתום־ילדות, בלי מחשבה על עקירה מדירה לדירה ועל המסע הגדול והקשה של אביהם, חזרו על הלצות־הערב הרגילות ונרדמו בהרגשת־אושר.

אחר כך ביקרתי את הורי, שגם הם עוקרים עתה לדירה חדשה. מי יתן והורי היקרים לא ידעו בדירתם החדשה כל צער, ורק אושר ושמחות יהיו חלקם. מובן, שאיני מספר לאיש, כי נסיעה זו אינה נטולת סכנה. המגפה בקושטא גורמת לי דאגה פחות מן העובדה, כי אני מפקיד עצמי ברשותו של שולטן מטורף, שזה עתה שדד את משרדי הדואר האירופיים.

[…]

אך תחילה התוצאה: השולטן יקבלני לא כציוני, כי אם כראש היהודים וכעתונאי רב־ההשפעה

8 במאי, בתא־הרכבת, מפשט לוינא

הקדמתי לבוא אמש לביתו של ומבירי, קודם שהוא הגיע. אשתו, בנו ואשת בנו קיבלוני. מתוך המברק שלי מאתמול בבוקר נודע להם, כי הוא עתיד לחזור עתה. ואחרי הצהרים בא מברק ממנו, כי יגיע ב״אכספרם המזרחי״.

לפי לוח הרכבת היה עלינו להמתין שלוש שעות. בתחנת־הרכבת נמשך הדבר עד ארבע שעות — שעה אחת של איחור.

הוא הגיע ב־4:45. בן־השבעים הנהדר הזה יצא מן התא בחרפות ונאצות קולניות. כל חצר התחנה רעדה לקולו להמשיך לקרוא

ממזרח ומערב באות בשורות־משבר מאת שרי־הצבא שלי

5 במאי

היום הוא לי יום רע של חולשה. ממזרח ומערב באות בשורות־משבר מאת שרי־הצבא שלי.

הרוסים מתלוננים ואינם רוצים עוד בקונגרס חסר־תוכן כקונגרס שנתכנס אשתקד בלונדון. אין הם רוצים לנסוע ללונדון. קונגרס באחרית הסתיו בבזל יאסוף לכל היותר 80 צירים וישמש הוכחה לירידת התנועה. אך בלי קונגרס אין שקל ואין אמצעי־משק.

כמשבר מציין גם די־האז את המצב באנגליה.

פרשת הבנק עדיין לא באה לסיומה. להמשיך לקרוא

את 19 השעות של הנסיעה [..] קיצר לי הס ב״רומא וירושלים״ שלו […] כל מה שאנו ניסינו כבר כתוב אצלו

2 במאי

היום מלאו לי ארבעים ואחת שנה.

הָרוּחַ יִנְהֹם עַל שֶׁלֶף שָׂדַי,

עָלַי לְהָחִישׁ אֶת צְעָדַי.

עוד מעט תמלאנה שש שנים למיום הקימי תנועה זו, אשר עשתני זקן, עיף ועני.

 

ביום הראשון שעבר ב־28 באפריל, כאשר עוד לא באה כל ידיעה מאת ומבירי, ולפי חשבוני כבר היה צריך להימצא בדרכו חזרה, החלטתי להכריח את המזל בדרך על אמונה תפלה. חפצתי שלא להיות בביתי בבוא פנייתו הטלגרפית של ומבירי. להמשיך לקרוא

הם מבזבזים את הזמן באסיפת יק״א ובשאלת הפועלים בארץ־ישראל, במקום לעבוד למען הקונגרס והבנק

25 באפריל

אוסישקין, ברנשטין־כהן וכו', שהזמנתי אותם הנה ליום 5 במאי, כדי להוכיח להם את ההכרח לערוך את הקונגרס ביולי בלונדון, רוצים להגיע לכאן רק ביום 16 במאי ואת הקונגרס רוצים הם לכנס לא באותו מועד ולא בלונדון, כי אם באוקטובר ובמקום אחר. הקשיים האלה מיגעים אותי. להמשיך לקרוא

נסיעה לתורכיה עלולה להביא עלי סכנות רציניות, גם סכנת־חיים; אין שום ספק בדבר. ובכל זאת, כשאין בא דבר, הרי אני חש אכזבה

24 באפריל

ל״ימים הקרובים״ לא היה שום ערך. אין אני נביא אף לשעות 48. מאום לא בא מקיסר התורכים ומאום לא בא מן הוזיר הגדול באוסטריה.

אלו הם ימים אשר עליהם יאמר: אין חפץ בהם.

אמצעי בדוק ומנוסה: לא לחכות לכלום; שום דבר אינו בא וכו'.

ויש לקבוע, כי להנאתי הפרטית מוטב אם משני הצדדים נעדר כל דבר. להמשיך לקרוא