יכתיר את הפירמידה שלו בפרק: כיצד עזרתי להכין את שיבת היהודים, בני עמי, לארצם

17 ביוני בתא הרכבת

מחר רוצה אני לכתוב אל ומבירי: [1]Kedves Vambéry bàcsi.

טובה המלה ההונגרית zsidóember (איש יהודי). הוא כזה, וגם אני כזה. ולכן הבינונו כה בנקל ובשלמות איש את אחיו — אולי עוד יותר במובן האנושי מאשר במובן היהודי, אף על פי שצד זה חזק הוא בשנינו. יעזור לי. לא, יעזור לנו! להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

"קציצות של זהב אין אני יכול לאכול […] אם אעזור לו, הרי רק לטובת הענין"

17 ביוני

בתא הרכבת, בחזרה ממיהלבך לוינא.

אמש נסעתי מוינא למיהלבך אל ומבירי, 14 שעות ברכבת מהירה, ועתה, אחרי שהיה של חמש שעות, אני חוזר משום שפאולינה שלי חלתה בדלקת־הגרון.

ביהודי הונגרי צולע זה, בן השבעים, שאינו יודע אם הוא תורכי יותר או אנגלי, הכותב ספרים בגרמנית, המדבר בשלימות בי״ב לשונות, שחי בחמש אמונות ובשתים שימש גם כוהן — הכרתי את אחד האנשים המענינים ביותר. להמשיך לקרוא

מבירי עוד לא דיבר כלל עם השולטן על הציונות. ובכן, לא "נדחה מיד"

17 ביוני

הכלר ששב מוַמבירי, ממיהלבך, מספר את הדבר המפתיע, כי ומבירי עוד לא דיבר כלל עם השולטן על הציונות. ובכן, לא "נדחה מיד". פחד־שוא איפוא. איך אבין זאת? להמשיך לקרוא

שבתאי גידל את עצמו כדי להידמות לגדולי־ארץ. ואולם אני מוצא את גדולי־הארץ קטנים כמוני

11 ביוני

קשיים נוראים בבנק. אנשים בלתי־מוכשרים או עקשנים. הכל משותק.

לוריא וקאן עושים אובסטרוקציה, מפני שלא הרשיתי להפוך את הבנק לבנק של לוריא וקאן.

הקונגרס בלונדון? להמשיך לקרוא

מלאו היום בדיוק חמש שנים מזמן בקורי אצל הברון הירש. כזה הוא מראה מערכה אבודה

יום שני בפפינגסטן 1900

(סבורני, כי מלאו היום בדיוק חמש שנים מזמן בקורי אצל הברון הירש.) כזה הוא מראה מערכה אבודה. ד״ר ליאופולד כהן, חבר הועד הפועל, לבוש במעיל־טרקלין שחור ובכפפות וחבוש כובע לבן נמוך, בא והביא מברק מרוזנבוים. במברק פרט מגוחך מאד להמשיך לקרוא

הקרובים אנו לפתרון? או שמא נשמע מיילדיז ״לא״ באלף רבתי?

3 ביוני, וינא

[…]

ועתה אני מצפה בכליון־עינים.

הקרובים אנו לפתרון? או שמא נשמע מיילדיז ״לא״ באלף רבתי?

אם כזאת תהיה התשובה, אמשיך בחיבור הרומן שלי ״אַלטנוילנד״ כי אז תכניתנו אינה אלא עתיד ורומן.

להג הרבה ותוכן מעט. התוצאה: הקונגרס יכונס בלונדון

2 ביוני, וינא

שאון־ועידה גדול מיום 25 במאי. להג הרבה ותוכן מעט.

התוצאה: הקונגרס יכונס בלונדון. אני חפצתי בבזל, בודנהיימר הציע בריסל, שנירר רצה בלונדון. הצעתו נתקבלה לאחד שהסכמתי לו. נוכחתי פתאום לדעת, כי גדלנו מלשוב ולהתכנס בבזל.

הנני דבק יותר ויותר ברעיון של לונדון. לונדון עשויה לתת לתנועה מעוף חדש.

בבנק — תוהו ובוהו. להמשיך לקרוא