אם הנ. פ. פר. תפטרני, הרי המשרה שרכשתיה לי בעמל רב בעבודה של עשרים שנה, תאבד לי באופן שאין לי להתבייש בו

8 ביוני

[…]

ביום ראשון של פפינגסטן נתפרסם ב״רַיכסוֶר״ הרשמי למחצה מאמר ראשי שני נגד ה״ולט״ בשם: ״בנדיקטוס I, מלך ציון״

במאמר זה מדובר על בנדיקט כעל ציוני, הוא ודאי יקפוץ עד התקרה מרוב חימה.

כשאבוא היום למערכת להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

הופיע ״די-ולט״. עיפתי עד מאד. את שבוע-"פפינגסטן" זה של 1897 זכור אזכור

6 ביוני, בלילה

הופיע ״די-ולט״. עיפתי עד מאד. את שבוע-"פפינגסטן" זה של 1897 זכור אזכור. מלבד העבודה בשביל ה״ולט״ — הכרח כתיבת פיליטון של "פפינגסטן" בשביל נ. פ. פר. ונוסף לזה — הזעזועים במשרד והסכנה שברגע זה או השני תבוא ההתפרצות והפרידה מאת בנדיקט בשל ה"ולט".

אמש יצא בשעה 6 האכסמפלר הראשון של ה״ולט״ ממכבש הדפוס. אותו אני מקדיש להורי היקרים

31 במאי

עבודה רבה מאד בעתון החדש. ד״ר לנדוי נקרא לשירות צבאי; שליט, שחינכתיו לעוזר לי, נוסע לאילסונה. וכך עומד מיד כל העתון רק על שתי עיני.

[…]

 

2 ביוני

שלשום ואתמול כוננתי את ״די-ולט״. קודם לא היה מאום. היום יש עתון בעל קלסתר־פנים ברור. להמשיך לקרוא

כל מה שאנו מבקשים לעשות — איני מעלים דבר — מכוון לטובתו של עם ישראל, אבל מזה תצמח גם תועלת כבירה לקיומם ולחידושם של כוחות הממלכה העותמנית.

20 במאי

עוד מכתב מאת סידני ויטמן. הוא הסב לענין את לבו של אחמד מידהט אפנדי, חביבו של השולטן. אחמד מידהט סובר שעלינו ללכת jawasch, שלא נדרוש יותר מדי, כדי שהשולטן לא יגיד תיכף לאו. ביחוד אין לנו להשתמש במלה אוטונומיה, באשר זו כבר סיבכה את תורכיה במלחמות רבות. עלי לכתוב את מכתבי אליו צרפתית, כדי שיהא אפשר להביאו לפני השולטן.

אני כותב איפוא […] את המכתב הצרפתי הזה, כדי להראותו.

ידידי היקר,

אני כותב לו היום על נייר של עתון חדש, שבועי, אך בפורמט גדול, שאנו מתחילים להוציא לצרכי התנועה. Die Welt יופיע ב־4 ביוני 1897. בעתון זה מתכונים אנו לתת לתורכיה מעין ״דמי־קדימה״ של אהדתנו העמוקה. יכול אני להגיד להמשיך לקרוא

כל המשא יהא מוטל עלי. אמש עשינו את ״ראי״ העתון. אני ערכתי את התכנית, מדור אחר מדור

15 במאי

קלנר הסתלק. עליו לנסוע בקרוב לעשרה שבועות לאנגליה. לפיכך אי אפשר לו, לצערי, להשתתף במערכת. כל המשא יהא מוטל עלי.

אמש עשינו את ״ראי״ העתון. אני ערכתי את התכנית, מדור אחר מדור. נדמה לי כי קלנר, לנדוי ושטינר שמעו והשתאו. קלנר ולנדוי השיאו עצות שונות. להמשיך לקרוא

משך הלילה מצאתי את שם העתון: ״די וֶלט״ עם "מגן דוד", מצויר בו כדור־הארץ וארץ־ישראל במרכז

13 במאי

אמש הודעתי החלטתי לפרופ׳ קלנר וד״ר קוקש. הם השתאו. קלנר אמר:

״הוא מפליא במהירות המהלך, ממש כמו מולטקה[1] בשעתו״.

הם חפצו ראשית כל לכנס את מועצת הועד. אני הצעתי לקלנר, כי שמו יופיע על העתון כמו״ל או כעורך האחראי. הוא סירב מתוך התחשבות עם משרתו. קוקש הסכים להופיע כמו״ל.

במשך הלילה מצאתי את שם העתון: ״די וֶלט״ עם "מגן דוד", מצויר בו כדור־הארץ וארץ־ישראל במרכז.

[…]

אחר הצהרים להמשיך לקרוא

הוספתי לשאול עוד את אבי, וכאשר הוא הסכים, החלטתי לייסד את העתון

12 במאי

הופעות אחדות: התקפת הילדסהימר, רכישת עתון קטן וינאי ע״י הציונים ק… Kohn ורפופורט, שבאותה שעה הסתלקו גם מאתנו, לבסוף — הצרה, שבכל ידיעה ובכל הערת־תיקון אנו תלויים בחסדו של בלוך — כל הדברים האלה עושים את ענין יסודו של עתון מיוחד להכרח שאין לדחותו עוד.

שאלתי את ד״ר לנדוי להמשיך לקרוא