יש רק עובּר של משא־ומתן, ולכן חרד אני כל כך לגורלו. ביחוד חושש אני מפני רוסיה, שמא תידחק בין שפת־הכוס ובין השפתים

1 במאי, ב״אורינט־אכספרס״ לפני פריז.

ביקרתי איפוא אתמול את הדוכס הגדול הטוב.

[…]

סבור הייתי כי ההזמנה לשעה 8 היא גם הזמנה לארוחה, ולכן לא אכלתי קודם, משעה 11 לפני הצהרים ואילך. אך לעולם תאכל לפני לכתך אל נסיכים; כי אין הם יודעים שגם לבני־־תמותה יש קיבה.

בשעה 8 — חילוף־משמרות. בצעדים מדודים צעדו הבחורים בחצר הארמון. ואחר כך לא היה לי במה לבדר את רוחי ועמדתי משתעמם על רגלי עד שמונה וחצי.

בשעה שמונה וחצי פתח הדוכס הגדול את הדלת אל האולם האדום, הידוע לי היטב, ודרש בשלומי בחביבות. ישבנו על כסאות באולם האדום, והוא התחיל בזה, שכבר יודע הוא מן ה״ולט״, שהוא קורא, ומפי הכלר, את הבשורה הטובה. הוא אמר לי תמיד שעלי להתאמץ להגיע אל השולטן גופו.

[1]Prableu!, אמרתי בלבי.

הוא עצמו והקיסר אינם רשאים להבליט את עצמם בעניו זה בשל יהודי גרמניה, העלולים לראות בכך רצון להיפטר מן היהודים שלהם. יש להיזהר גם מפני האנטישמיים, כי הללו עלולים לתמוך בתנועה באופן מעליב: יהודים, צאו! האנטישמיות היא בכלל תנועה מכוערת, שיש להתנגד לה בכל מקום.

אמת ויציב. אך זה לא היה כלל מעניני.

אמרתי: ״גם אני סבור, כי הממשלה הגרמנית אינה יכולה בשעה זו להבליט את אהדתה לתנועה הציונית, אך מטעם אחר. ליהודי גרמניה אפשר להסביר בשעה המתאימה, כי הם יכולים וצריכים לתמוך בענין שלנו דוקא כפטריוטים גרמנים, גם אם לא יהגרו מן הארץ. כי יש אינטרסים גרמנים באסיה הקטנה, שע"י כך אפשר בלי ספק להועיל להם. היהודים בכל העולם הם חטיבת־תרבות גרמנית, מה שניתן להכיר על פי לשון הדיונים בקונגרסים שלנו. אני רואה טעם אחר לזהירותה של הממשלה הגרמנית: אם גרמניה תכריז על עצמה כעל ממשלת־החסות לתנועה הציונית, תעורר בזה אי־אמון וקנאה רבה מצד המדינות האחרות. כה היטבתי להבין זאת עד שלא הניעותי עפעף כשנתבדתה הבטחת החסות בשנת 1898. ואף על פי כן היתה זו לי מהלומה נוראה. רבים שכבר נצטרפו אלינו עזבו אותנו, לאחר כשלון הראיון בירושלים שנערך באופן כה נהדר.״

״אקוה כי אלה אינם הכוחות המכריעים?״ אמר הדוכס הגדול בדאבון־לב.

״דרוש היה לי אומץ־רוח כביר כדי להתגבר על המהלומה הזאת. אך אמרתי לעצמי כי האופן היחיד, שבו אוכל להוכיח כי הנני ראוי לאמון שנותנים בי הוא השתיקה. היו שאמרו כי כל מה שנאמר על האהדה הגרמנית אינו אלא תרמית. שמעתי והחרשתי והנחתי לפגוע בי. עם התוצאות הבלתי־נעימות יש למנות גם זו, שנתמעטו אמצעי־התעמולה. בהזדמנות זו הייתי רוצה גם לתקן דבר אשר עשה הכלר הטוב.הוא ביקש מאת הוד מלכותו כספים בשביל הבנק הציוני. הוא עשה זאת בלי ידיעתי ורצוני. כוונתו היתה טובה. אך לי היה בלתי־נעים מאד מאד, אילו האמין הוד מלכותו אפילו דקה אחת, שיש לי כוונה שונה מאשר בקשת תמיכה מוסרית.

הוא חייך בחביבות, כולו מראה־מלך, ואמר: ״גם בהזדמנות זו מגלה הוא אותה עדינות שגילה בכל הפרשה הזאת״.

אמרתי: ״כאשר הגעתי אל השולטן, הרגשתי ראשית כל צורך לבשר ע״י הכלר להוד מלכותו, שהוא התומך הראשון של מפעלנו״.

היא ענה בענוה: ״תומך הוא יותר מדאי. נאמר: עוזר״.

אחר כך סיפרתי בקוים קצרים וסתמיים על הישגי בקושטא. עוד לא יצאתי מתחום הצעדים הראשונים. יש רק עובּר של משא־ומתן, ולכן חרד אני כל כך לגורלו. ביחוד חושש אני מפני רוסיה, שמא תידחק בין שפת־הכוס ובין השפתים.

"רוסיה", חיוה הדוכס הגדול את דעתו, "טרודה בענינים אחרים. הקושי במזרח אסיה גדול מכפי ששיערו מראש. כאן צריכה רוסיה להגן על מחוזות, שלא קל לשמור עליהם. ראשית כל אי-אפשר לקיים את עיקרי אחדות הלשון והדת. גם בחצי־אי הבלקני מרובות דאגותיה של רוסיה. ייתכן, כי משבר בשאלת הכתר בסרביה יביא לידי הגדלת מונטיניגרו. מכל מקום, לעומת האינטרסים הללו אין לרוסיה בארץ־ישראל כל עניין זולת הענינים הדתיים. אך באלה הלא ייזהר לגעת?"

אמרתי: ״מובן מאליו. ירושלים נשארת [2]extra commercium.״

"אגב, המצב הנוכחי שם הוא לא לכבוד לדתות הנוצרים״, אמר הדוכס הגדול. ״מתחשבים רק בתורכים, אלמלא מוראם היו מתהוים אי־סדרים בלי־הרף. על כל פנים, אין מקום להתגברות השפעתה של הכנסיה היונית, אף לא רצוי הדבר. אך מה הוא דורש מרוסיה?״

״לא מאומה, רק ראיון אצל הצאר״.

אמר הדוכס הגדול: ״האדון הצעיר הוא בכל הכשרתו אדם השקוע בפנימיותו ובחששותיו. אי אפשר כלל להביאו לידי החלטה. ולכן מן ההכרח לפנות אל אנשים אחרים בסביבתו: אל הנסיך הגדול קונסטנטין, אשר זה עתה מונה מפקח על ההדרכה הצבאית, או אל המיניסטר ויטה, אל לַמבסדורף או אל המיניסטר החדש להשכלה. הנסיך הגדול קונסטנטין עושה רושם של אדם בעל חשיבות. הוא מחזיק בהשקפה, כי בצבא יש ערך לרוח יותר מאשר למספרים. זה היה אשרנו בשנת 1870. אנו ניצחנו רק ע״י הרוח, גם בשעה שעמדנו לפני כוח גדול מאתנו פי עשרה. אשתו של קונסטנטין, נסיכה גרמנית (דומה, שאמר נסיכה מאַנהאַלט) שהתה עתה בבדן; היא סיפרה לי את הדברים האלה. והוא יעמוד על טיבה של האשה הזאת אם אגיד לו, שהיא נשארה ברוסיה גרמנית ואיבנגלית. והנה יכולתי להשפיע על ידיה על הנסיך הגדול, שיתענין בו ובענינו ויקבל אותו לראיון״.

״אולי אפשר להשיג דבר זה ע״י דניה?״

ע״י אֵם הצאר? דומני, שלא. בכלל יהא קשה להגיע אל הצאר״.

״איני מבקש ממנו אלא שעה של שיחה — ביטוי סמלי לרצון טוב. ואפילו אספר לו רק על התיאטראות בפריז. שיחה זו דרושה לי למען לא יחשוש השולטן, שמא הוא מקניט את רוסיה בהיכנסו אתנו במשא־ומתן. אין אני רוצה לקבל עזרה מרוסיה — אדרבא! כי אז היינו נתונים בידה האיומה. אף אין אני רוצה בהחלטה של הצאר. אדרבא. ינעם לי מאד, אם אחרי שמעו אותי, ידחה את הענין כמשעמם ובלתי־מענין. מטרתי היא רק להרגיע את השולטן״.

״השולטן חזק יותר מכפי שהוא סבור בעצמו. אדוני יכול וצריך להסב את לבו לעניין זה — עתה שהוא אביר אורדן־המג׳ידיה!״ אמר כמהתל. אך הוסיף: ״ההצטיינות עשתה באמת רושם כביר — האות הגדול ביותר שהוא מחלק. הוא הביא אנשים רבים לידי הרהורים״.

דיברנו עוד כמה דברים אחרים שאין להם ערך רב. אך אֲדַמֶה, שמצא חן בעיניו, כי אין אני רוצה בהבטחת עזרה מרוסיה, והוא הבטיח לכתוב אל הנסיך הגדול קונסטנטין, שיואיל לקבלני לראיון. כן הבטיח להמציא לי את התשובה בהקדם, שכן אמרתי כי אין אני רוצה לבוא בהצעות אל השולטן לפני שאשיג את הניטרליות של רוסיה.

והוא העריך כהצלחה גדולה את העובדה שהשולטן הרשה לי להציע הצעות.

הגיעה שעה עשר. רמזתי כי הרכבת שלי תצא עוד מעט, והוא נתן לי להיפרד בחביבות ובטוב־לב כדרכו והבטיח לי את יחסו הטוב והמתמיד.

הוא האיש היקר שאני מכיר, עדין, גדול ורב־עזר. אמנם, עתים סבור הייתי שאין לו חשיבות מבחינה רוחנית, אך אתמול נתגלה כנבון וכעצמאי לגמרי בהשקפותיו המדיניות.

***

[1] בחיי יופיטר!

[2] לטינית – מחוץ למסחר. מושג משפטי המתאר נכס בלתי-סחיר. במקרה הזה, הכוונה להקדש דתי.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s